Nối tiếng anh là gì? Nghĩa tiếng việt. Một số động từ nối

266

Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn về câu chuyện thú vị về vấn đề sự kết nối cũng như mối liên hệ của mỗi con người. Hồi đó, mấy ai mà biết đến công nghệ và sự phát triển của nó khủng khiếp như bây giờ, chỉ biết rằng dùng 3 ngàn/tiếng trong quán net là vô bổ, vừa tốn tiền mà không có lợi ích gì. Đó là các bạn chưa biết gì về sự đáng sợ của internet. Như bao người, tôi cũng tốn hàng đóng tiền vào internet và các anh em trên mạng, nhưng cũng không kém những hoạt động đen tối trên các diễn đàn dành cho cộng đồng anh em đam mê, phải nói là đây là nơi làm tôi biết nhiều hơn về các mặt của xã hội, và cũng là nơi tôi học tiếng anh. Những lứa đàn anh trong đó toàn là những tay to mày lớn và có sức ảnh hưởng lớn trong thế giới ảo này. Họ dậy tôi rất nhiều và luôn bảo tôi rằng hãy chỉ lại cho những lứa sau, một là cộng đồng càng manh hơn, hai là thấy được tính kết nối cũng như tình cảm của anh em trên mạng ảo là có thật. Và cũng nhờ đó tôi học được tiếng anh và nhớ sâu sắc hơn về từ nối trong tiếng anh. Mong rằng qua câu chuyện sẽ làm các bạn nhớ hơn về từ vựng nối khi học.

Nối tiếng anh là gì

Nối tiếng anh là concatenation, là một từ loại danh từ nói về sự liên kết

noi tieng anh la gi

Phiên âm: /kənˌkatnˈāSH(ə)n/

Ví dụ:

The human connection is inseparable: Sự kết nối giữa con người với nhau là không thể tách rời.

Nghĩa tiếng anh

A series of events, ideas, or things that are connected.

Nghĩa tiếng việt

Nối là hành động chỉ sự liên kết giữa 2 thứ gì đó, ví dụ như nối tay thì người với người, nối dây thì dây với dây, nối tiếp giữa A và B thì A sẽ liên kết lại với B,…

Một số động từ nối

Từ vựng Nghĩa
look, appear trông có vẻ
sound nghe có vẻ
feel cảm thấy
taste  nếm có vẻ
seem có vẻ
smell ngửi thấy có vẻ
remain, stay giữ nguyên
become  trở nên
grow  lớn lên
prove hoá ra

Nguồn: https://www.maitre-elkhelifi.com/

Bình luận